10. Assoziationen

Cílová skupina
Tato, na přípravu velmi jednoduchá aktivita, je vhodná pro studenty všech úrovní znalostí (vyjma úplných začátečníků).

Instrukce pro učitele
Vyučující řekne libovolné slovo, nejlépe takové, které se hodí k probíranému konverzačnímu tématu a zároveň vyvolává mnoho asociací, pro nás např. vhodné výchozí slovo „die Zeitung“. První ze studentů k němu vytvoří slovo, které ho ihned po užití tohoto výrazu napadne, např. „der Artikel“, další student, který je na řadě vytvoří asociaci ke slovu „der Artikel“ atd., dokud se všichni studenti nevystřídají. Při nižším počtu studentů ve třídě nebo při dostatku času je možno celý řetěz několikrát zopakovat, popř. napsat na tabuli poslední vyřčenou asociaci a pokusit se společně celý řetěz rekonstruovat až k výchozímu výrazu.
U pokročilejších studentů je rovněž možné klást doplňkové otázky a žádat o zdůvodnění výběru slova.

Cíl aktivity
Tato aktivita slouží k opakování, upevňování a rozšiřování slovní zásoby. Lze ji s úspěchem využít v úvodní části hodiny jako opakovací formu již probrané slovní zásoby, při uvedení nového konverzačního tématu, popř. na závěr vyučovací jednotky pro zopakování nově probrané slovní zásoby. Aktivitu je vhodné využít v prezentační fázi projektového modulu jako úvod do tématu „ZPRAVODAJ“.