8. Anzeigen

Cílová skupina
Tato aktivita je vhodná pro žáky ZŠ i studenty SŠ s úrovní znalostí B1 a vyšší.

Instrukce pro učitele
Jedná se o aktivitu zaměřenou na inzeráty, hojně se vyskytující v novinách a časopisech, při níž žáci pracují samostatně, popř. ve dvojicích. Nejprve je nutné vytvořit seznam kategorií inzerátů, poté každý obdrží list s několika různými příklady. Všechny inzeráty jsou společně přečteny a poté přiřazeny k jednotlivým kategoriím. Tuto aktivitu je možné obohatit o práci se zkratkami, popř. o pokus o realizaci vlastního inzerátu.

Cíl aktivity
Cílem zmíněné aktivity je procvičení čtení s porozuměním a následná reprodukce čteného textu, seznámení se zkratkami a jejich vysvětlení, popř. vytvoření samotného inzerátu.
Kategorien der Anzeigen

Kunst
Antiquitäten

Handel

Nachhilfe

Gesundheit
Wellness

Theatervorstellungen

Autoverkauf

Kinderbetreuung

RelaxmassagenSchulschwierigkeiten…
oder wenn Übung
keinen Meister macht?
Lernen in Kleinstgruppen!
Tel.: 01/409 01 24

Haarentfernung
dauernhaft, jeder Körperteil möglich, kein Laser Photoepilation.
Tel.: 01/ 505 41 33
www.silhouette.at

Computer-Notfallhife
mobile Hilfe für Ihren PC
vom Spezialisten zu einem günstigen Fixpreis
Tel.: 0660 876 667

Kaufe uralte Schreib-,
Rechenmaschinen, Keramiken,
seltene Bücher, Sammlungen.
Tel.: 0664 240 98 94
www.gna.co.at

ShapeWorks
– die neue Generation
der Gewichtskontrolle.
Tel.: 0664 480 12 19

www.radshop.at
Mountain-Trekking- u.
City-Bikes, L.Frydrych
Neubaugürtel 31,1150 Wien
Tel.: 982 22 39