6. La pub

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ i studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Třída se rozdělí na skupinky. Remue-méninges: formou brainstormingu studenti ve svých skupinách během dvou minut sepíšou, jaké zásady platí pro tvorbu rozhlasové reklamy. Jaká by měla být?
  2. Své návrhy pak celá třída sděluje učiteli, ten vše shrne do několika bodů na tabuli. Vhodně volenými otázkami jim pomůže nalézt další zásady tak, aby odpovídaly seznamu na kopii („Pour vous aider“).
  3. Každá skupina dostane jeden z obrázků na kopii (ostatní obrázky nesmí vidět!). Úkol: vymyslet scénku s hlavním sloganem pro rozhlasovou reklamu k předmětu na obrázku. Řídí se zásadami z tabule. Studenti by měli „zahrát“ i šumy a různé zvuky... Musí mít na paměti, že rozhlas nepracuje s obrazem. Mohou používat slovní hříčky, neobvyklé obraty, rýmy apod.
  4. Každá skupina svou reklamu předvede ostatním. Umožňují-li to podmínky ve třídě, měla by vše předvést skryta za zástěnou, aby byl zachován charakter rozhlasového vysílání. Není-li zástěna, vše předvedou v zadní části třídy za zády ostatních. Ostatní skupiny rekapitulují obsah reklamy. Hodnotí přesvědčivost, poutavost apod., popř. vznášejí další připomínky.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí tvoření a užívání superlativu a imperativu. Mohou využívat své představivosti pro tvorbu slovních hříček, rýmů apod.

Volně podle 80 fiches pour la production orale, Didier, Paris, 1999, s. 34.
stacks_image_9BF40537-5813-4F4D-A00B-CAA32E406C0F