5. Récit au passé

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ i studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
 1. Studenti se rozdělí na dvě tři skupiny. Každá dostane jednu sadu rozstříhaných vět příběhu (slovesa lze obarvit zvýrazňovačem pro lepší přehlednost).
 2. Studenti si nejprve společně věty přečtou, popř. učitel či zkušenější studenti francouzsky vysvětlí význam méně známých slov.
 3. Poté složí příběh chronologicky do sloupce. (Všechny skupiny nemusí nutně mít stejnou posloupnost.)
 4. Následně ze sloupce mírně vysunou ty věty, které vyjadřují popis či okolnost. Nakonec příběh jeden po druhém převádějí do minulého času (vysunutý sloupec bude v imparfait). Mohou přidat i spojující výrazy (d’abord, après, puis, ensuite, tout d’un coup atd.).
 5. Studenti se půjdou podívat do dalších skupin, jak příběh složili. Komentují, srovnávají...
 6. „Mise en commun“: nastříhané věty si učitel vezme k sobě. Studenti v rámci celé třídy rekapitulují příběh zpaměti a vymyslí k němu konec.
Varianta: konec vymyslí každá skupina zvlášť a referuje o něm ostatním skupinám (např. formou „vyslanců“ apod.) Učitel se pak otáže jedné skupiny, jaký nejzajímavější konec slyšela. Je na ní ho zrekapitulovat.

Cíl aktivity
Pomocí této aktivity si studenti procvičí tvoření a užití passé composé a imparfait. Zopakují si i spojovací výrazy umožňující lepší členění textu.

Volně podle Le Nouveau sans frontières 1, Livret d’activités ludiques, CLE International, 2005, s. 17, cv. 9.
 • L’hôtel est calme.
 • Des rayons de lune éclairent le salon.
 • Un feu brûle dans la cheminée.
 • Un vieil homme en robe de chambre lit au coin du feu.
 • L’atmosphère du salon est douce.
 • Il porte un jean noir, un pull noir et une cagoule noire sur le visage.
 • Il marche sur la pointe des pieds.
 • Le couloir est silencieux.
 • La porte n’est pas fermée à clé.
 • Une jeune femme dort paisiblement.
 • Sa bague est posée sur la table de nuit.
 • Le diamant brille faiblement.
 • Il est minuit.
 • Un jeune homme entre par la fenêtre de la réception.
 • Il longe le couloir.
 • Il monte au premier étage.
 • Il s’arrête devant la chambre 113.
 • Il entre dans la chambre.
 • Il prend la bague de la jeune femme.

Corrigé:
stacks_image_CB8B307A-22B3-484D-9DB4-CEDE458371AA
L’ordre des phrases peut être légèrement modifié; le sens du texte reconstruit devrait être le même.