1. Conjugaison

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ i studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Celá třída se rozdělí do dvou, pokud možno, rovnoměrných družstev a shromáždí se u tabule. Před ní se udělá improvizovaná startovní čára.
  2. Úkol: až učitel vysloví sloveso v infinitivu a podmět (nous, vous, ils v plurálu, il v singuláru apod.), z každého družstva vyrazí jeden student, jenž je na řadě, co nejrychleji k tabuli a napíše na ni správný tvar slovesa (např. habiter – je: j’habite). Ten, kdo bude rychlejší, získá pro své družstvo bod v podobě čárky na tabuli. Pokud nikdo nenapíše správný tvar, nevyhrává nic, učitel řekne další sloveso a podmět a vyráží další hráči.
Doporučení: S postupem hry může jedno družstvo mít výrazně méně bodů a ztratilo by naději na výhru. Soutěživost se opět oživí, vyhlásí-li učitel např. 3, 4, 5... bodů za další tvar slovesa (náležitě obtížný!).

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí časování sloves v přítomném čase, jenž je ze všech slovesných časů, pokud jde o formu, prakticky nejobtížnější. Pro mluvené slovo je však klíčový.
Finir: nous
Habiter: je
Sortir: tu
Partir: il
Dormir: elles
Aller: ils
Faire: nous
Être: tu
Croire: je
Étudier: je
Sortir: elles
Devenir: nous
Devoir: vous
Vouloir: ils
Mentir: vous
S’habiller: nous
S’en aller: ils
Sentir: je
Réussir: nous
Pouvoir: elles
Grandir: je
Boire: nous
Boire: ils
Dire: vous
Écouter: je
Lire: ils
Pouvoir: on
Jouer: vous Etc.