1. Conjugaison

V této aktivitě si studenti procvičí časování sloves v přítomném čase, jenž je ze všech slovesných časů, pokud jde o formu, prakticky nejobtížnější. Pro mluvené slovo je však klíčový.
Přejít na aktivitu

2. Une voyante

V této aktivitě si studenti procvičí časování sloves ve futuru jednoduchém, jež je rovněž potřebné pro mluvený projev. Pro nižší ročníky ZŠ je možné tuto aktivitu zařadit i pro procvičení futura blízkého (složeného).
Přejít na aktivitu

3. Interrogation

V této aktivitě si studenti budou procvičovat tvoření otázek (Où...? Quand...? Combien...? Comment...? Qui...? Que/Qu’est-ce que...? Pourquoi...? Quel/le/s...? Případně: D’où...? Pour/Sans/Avec qui...? Lequel/Laquelle/Lesquels/ Lesquelles...? Pendant/Pour/Depuis combien de temps...? atd.). Jde o přípravu k nácviku (rozhlasového) rozhovoru.
Přejít na aktivitu

4. Gouvernement et son opposition

V této aktivitě si studenti vyzkoušejí rozhlasovou debatu „u kulatého stolu“, tzn. schopnost říci svůj názor a zdvořile oponovat. Nutná znalost souslednosti časové v minulosti, minulých časů, subjonctivů (po slovesech vůle: chci, abyste mi vysvětlil apod.).
Přejít na aktivitu

5. Récit au passé

Pomocí této aktivity si studenti procvičí tvoření a užití passé composé a imparfait. Zopakují si i spojovací výrazy umožňující lepší členění textu.
Přejít na aktivitu

6. La pub

V této aktivitě si studenti procvičí tvoření a užívání superlativu a imperativu. Mohou využívat své představivosti pro tvorbu slovních hříček, rýmů apod.
Přejít na aktivitu

7. Historie pour enfants

V této aktivitě si studenti procvičí vyprávění v minulosti a rozhovor.
Přejít na aktivitu

8. Réponse aux auditeurs

V této aktivitě si studenti procvičí schopnost samostatně souvisle hovořit, říci svůj názor, pocvičí se v četbě, příp. v převodu řeči přímé do řeči nepřímé v minulosti.
Přejít na aktivitu

9. Bulletin d'information

V této aktivitě si studenti procvičí užívání času přítomného, budoucího i časů minulých. Zopakují si předložky času a místa a spojovací výrazy (mots de liaison). Tato aktivita slouží jako příprava pro tvorbu zpravodajství.
Přejít na aktivitu

10. Horoscope 1

V této aktivitě si studenti procvičí užívání budoucího času, imperativu, podmínkových vět 1. typu.
Přejít na aktivitu

11. Horoscope 2

V této aktivitě si studenti procvičí užívání subjonctivu a podmiňovacího způsobu.
Přejít na aktivitu

12. Bulletin Météo

V této aktivitě si studenti procvičí komparaci podmínkových vět 1. typu a rozšíří si slovní zásobu k tématu předpovědi počasí.
Přejít na aktivitu

13. Portrait-robot

V této aktivitě si studenti procvičí vnější popis osoby.
Přejít na aktivitu

14. Racontez

V této aktivitě studenti budou používat zejména minulé časy. Jde o cvičení zaměřené na vyprávění typu „faits divers“.
Přejít na aktivitu

15. Saynète

Tato aktivita slouží jako příprava veselého skeče do zábavného rozhlasového pořadu.
Přejít na aktivitu