14. Racontez

Cílová skupina
Pro ZŠ a studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti se rozdělí do skupin (A, B, C, D). Na tabuli bude napsáno 6 kategorií: hrdina, dopravní prostředek, místo, předmět, událost, nepřítel či jiná osoba.
  2. Každá skupina bude šestkrát házet kostkou a pro každou kategorii si zapíše hozené číslo. Učitel podle svého klíče (viz kopie) všem skupinám sdělí, co si v daných kategoriích vylosovali (např. 1 – bankéř, 5 – koloběžka, 2 – na diskotéce apod.)
  3. Úkol: připravte si ústně „fait divers“. Posléze část skupiny A (např. 2 studenti) vypráví skupině B svůj příběh a zbytek skupiny A vyslechne příběh skupiny B apod. Studenti A, kteří naslouchali studentům B, musí příběh přetlumočit zbytku své skupiny. Když všechny skupiny pověděly svůj příběh jiné skupině a znají i cizí příběh, dostanou za úkol vyslechnutý příběh zpracovat jako „fait divers“ pro komerční rádio. Podmínkou je stručnost a poutavost (včetně nadpisu).
  4. Skupiny dostanou číslo 1 – 6, někdo ze studentů kostkou vylosuje 1 příběh. Autoři jej přečtou. Třída příběh rekapituluje a komentuje.

Cíl aktivity
V této aktivitě studenti budou používat zejména minulé časy. Jde o cvičení zaměřené na vyprávění typu „faits divers“.

Volně podle http://www.bonjourdefrance.com/n10/fichepeda2.htm.
stacks_image_5B700189-4E97-47FF-B702-9DA493BFAC76