12. Bulletin météo

Cílová skupina
Pro ZŠ a studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Celá třída si poslechne audionahrávku předpovědi počasí (je-li k dispozici), nebo přímo „remue-méninges“: Jaké jazykové prostředky jsou typické pro uvádění předpovědi počasí? Učitel posléze nápady studentů shrne do několika bodů na tabuli, vhodně volenými otázkami je navede na další důležité věci, které nezmínili (viz rámeček „Pour vous aider“).
  2. Studenti prozkoumají mapu, legendu meteorologických jevů a teplot pro 30. květen.
  3. Učitel posléze rozdá tytéž mapy s jiným datem (např. 4. duben, 13. září apod.) a mapy s jinými piktogramy (bláznivé počasí v severní Africe apod.) bez údajů o teplotách. Dvojice si je sama doplní (a připraví si prezentaci).
  4. Poté bude následovat prezentace dvou tří studentů před třídou. Učitel podnítí debatu o tom, kam by bylo vhodné jet nyní na dovolenou a proč, co by si s sebou studenti zabalili do zavazadel, jaké sporty by dělali apod.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí komparaci podmínkových vět 1. typu a rozšíří si slovní zásobu k tématu předpovědi počasí.

Volně podle 80 fiches pour la production orale, Didier, Paris, 1999, s. 53.
stacks_image_FC007CCD-80FB-45C5-AE38-4A5713D050DC
stacks_image_76383B94-A57E-494D-95F9-D6B2C9C225C9
stacks_image_40771716-FBFF-49E8-88E4-BD283D8E1289
stacks_image_618439DE-1F0E-4E12-A269-B222A9AEA200