10. Horoscope 1

Cílová skupina
Pro ZŠ a studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Poslech audionahrávky rozhlasového horoskopu (je-li k dispozici), nebo přímo „remue-méninges“: Jaké jazykové prostředky jsou typické pro uvádění rozhlasových horoskopů? Učitel posléze nápady studentů shrne do několika bodů na tabuli, vhodně volenými otázkami je navede na další důležité věci, které nezmínili (viz rámeček „Pour vous aider“).
  2. Studenti pracují ve třech skupinkách. Každá dostane prázdnou tabulku se znameními zvěrokruhu (skupina méně pokročilých studentů může dostat tabulku částečně vyplněnou) a vylosuje si tři z 12 znamení zvěrokruhu. Doplní do ní informace: do kolonek zdraví, práce, láska, rodina uvede +, nebo –. Do kolonky „poznámky“ uvede heslovitá upozornění platná pro lidi daného znamení na aktuální datum.
  3. Skupinky si tabulky prohodí tak, aby každá měla tu, kterou sama nevyplňovala. Podle ní si připraví své rozhlasové vysílání horoskopů.
  4. Následně vše předvede ostatním (každý student ze skupiny může přednést jedno znamení). Ostatní bedlivě sledují a po skončení celého „vysílání“ rekapitulují, co se o svém znamení dozvěděli. Je předpověď pravděpodobná? Debata (může celé aktivitě i předcházet): Věří na horoskopy? Proč (ne)? Věří lidé horoskopům? Je rozdíl mezi personalizovanými podrobnými horoskopy a těmi v rádiu? Apod.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí užívání budoucího času, imperativu, podmínkových vět 1. typu.

Volně podle 80 fiches pour la production orale, Didier, Paris, 1999, s. 50.
stacks_image_BEFEB0E0-257F-4948-9C07-969D810297F8
stacks_image_32564D49-257A-47BD-8141-41DE901C950F