9. Bulletin d'information

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Poslech audionahrávky rozhlasových zpráv, je-li k dispozici, nebo přímo remue-méninges: Jakými větami bývají uváděny zprávy v rádiu? Jaké jazykové prostředky jsou pro ně typické? Učitel posléze nápady studentů shrne do několika bodů na tabuli, vhodně volenými otázkami je navede na další důležité věci, které nezmínili (viz rámeček „Pour vous aider“).
  2. Třída se rozdělí na skupinky, každá dostane dvě tři zprávy z uvedeného výběru. Úkolem je tyto zprávy upravit pro rozhlas (převést je do času, který vyhovuje obsahu, doplnit předložky času a místa do textu, doplnit spojovací výrazy mezi zprávami apod. Každá skupina doplní jednu nebo dvě další zprávy podle své fantazie. Vše mohou zpracovat písemně a posléze číst – jak je tomu ostatně i v rozhlase.
  3. Jeden student přečte zprávy, které zpracovával ve své skupině, před celou třídou. Následně všichni rekapitulují, co si z nich zapamatovali. Mohou vyplnit uvedenou tabulku.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí užívání času přítomného, budoucího i časů minulých. Zopakují si předložky času a místa a spojovací výrazy (mots de liaison). Tato aktivita slouží jako příprava pro tvorbu zpravodajství.

Volně podle 80 fiches pour la production orale, Didier, Paris, 1999, s. 52.
stacks_image_CB0B34B8-9E54-47D2-B08F-76DD788A1461

Complétez le tableau:
1
2
3
Etc.
Type d'événement
Qui?
Oú?
Quand?
Quoi?