8. Réponse aux auditeurs

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ i studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Poslech audionahrávky, je-li k dispozici, nebo přímo remue-méninges – otázka: Jak se podle vás uvede někdo, kdo má svůj pořad v rádiu, v němž odpovídá čtenářům na dopisy a radí jim? Jaké výrazy a prostředky používá k uvedení svých rad? Učitel pak nápady studentů shrne do několika bodů na tabuli, vhodně volenými otázkami je navede na další důležité věci, které event. nezmínili (viz rámeček „Pour vous aider“).
  2. Práce ve dvojicích. Každý z dvojice dostane jeden dopis z kopie. Dopis přečte svému kamarádovi ve dvojici. Ten se do textu nesmí dívat, ale pomocí otázek může svého souseda požádat, aby mu některé pasáže upřesnil, zopakoval apod. Varianta pro procvičení nepřímé řeči v minulosti: student dopis tlumočí („Martine napsala, že tě poslouchá každý den a že se jí tvůj pořad zdá skvělý... apod. “)
  3. Poté, co žák porozuměl obsahu dopisu, si zahraje na psychologa, který v rozhlasovém pořadu radí dětem a pomáhá jim s jejich problémy.
  4. Debata: Žáci, kteří radili pisateli dopisu číslo 1, se posadí na židle do jednoho kruhu, a druhý kruh vytvoří ostatní. Uvnitř každého kruhu dají v plen své rady a debatují o tom, která z nich by byla nejlepším řešením a proč atd.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí schopnost samostatně souvisle hovořit, říci svůj názor, pocvičí se v četbě, příp. v převodu řeči přímé do řeči nepřímé v minulosti.

Volně podle 80 fiches pour la production orale, Didier, Paris, 1999, s. 51.
stacks_image_1DDA4EE7-D819-4E9D-8081-792608378DB0