6. Tour du monde en Français

Cílová skupina
Aktivita pro začátečníky i pokročilé.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti se rozdělí na 3 skupinky. Každá dostane jednu fotografii – nejlépe černobílou.
  2. Studenti podle fotografie zkusí usoudit, o kterou frankofonní zemi by se mohlo jednat. Popíší vše, co na fotografii vidí, představí si barvy, popíší klima dané země, aktuální roční dobu a počasí, sdělí veškeré zajímavosti, které o zemi vědí. Navzájem si sdělují zkušenosti z cestování do podobného geografického typu zemí.
  3. Poté dostanou názvy země odpovídající jejich fotografii. Jestliže název země předtím neuhodli, zkusí nyní něco o daném státu říci.
  4. Každá skupinka dostane text o zemi, kterou měla na fotografii jiná skupinka studentů. Úkolem je zapamatovat si co nejvíce nových informací. Posléze jdou ke skupince, která má fotografii země, o níž právě četli, a bez poznámek se snaží skupince sdělit, co se z četby dozvěděli.
  5. „Mise en commun“ – celá třída s učitelem zrekapituluje veškeré probrané informace.

Cíl aktivity
Studenti si procvičí své znalosti frankofonie, slovní zásoby z okruhu klimatu, zeměpisu, barev, zvířat ...

Panorama 1, CLE International, 2004, s. 160 – 161
stacks_image_853F4C2D-4509-4063-ACD9-135509FB3725
stacks_image_6B202702-34E0-4DAB-95E1-0F4FA6148D62