5. Raconter une (més)aventure

Cílová skupina
Aktivita pro začátečníky i pokročilé.

Instrukce pro učitele
  1. Učitel rozstříhá obrázek na jednotlivá okénka. Poslední obrázek (lidé vydělávající si na nezaplacený oběd umýváním nádobí) studentům nedá.
  2. Studenti pracují ve dvojicích. Každá má svůj rozstříhaný obrázek. Úkolem je ho složit, vyprávět příběh v minulosti. Student A líčí hlavní dějovou linku (passé composé) a student B vše, co lze vyjádřit v imparfait (popis, pozadí děje, počasí, zvyky...). Spolu vymyslí konec příběhu.
  3. Učitel studenty obchází, naslouchá, funguje jako rádce a tam, kde je to skutečně nezbytné, opravuje.
  4. Společně s celou třídou příběh převypráví. Jedna dvojice za druhou se střídá na jednotlivých obrázcích. Konfrontují různé konce příběhu. Učitel pak všem rozdá chybějící koncový obrázek, zeptá se na jeho interpretaci a všichni žáci se mohou k obrázku vyjádřit.
Upozornění: Je nutné studenty předem vyzvat, aby si k příběhu domysleli co nejvíce věcí (barvy, oblečení, důvod a cíl výletu, popis auta, pocity hrdinů příběhu apod.). Výsledný tvar pak mohou zpracovat písemně jako domácí úkol.

Cíl aktivity
Studenti si procvičí minulé časy (passé composé, imparfait) a slovní zásobu spojenou s cestováním autem. Kromě toho mohou uplatnit širokou škálu slovní zásoby z okruhů jako oblečení, pocity, počasí, barvy, jídlo...

Panorama 1 - Fichier d’évaluation, CLE International, Paris, 1996 s. 40, cv. 8
stacks_image_88127398-BE0B-42FB-9F99-922324F64599