4. Utiliser un plan

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ i studenty gymnázia. Střední pokročilost. Předem by měli znát předložky místa, základní slovesa přesunu z místa na místo (tourner, virer, aller tout droit, s’arrêter, longer, traverser...) a přítomný čas, rozkazovací způsob, popř. futurum, slovíčka na téma město (rond-point, jardin public, rue, impasse, avenue, carrefour...).

Instrukce pro učitele
  1. Každá dvojice obdrží jeden plán města s pokyny, na co se mají ptát souseda.
  2. Studenti se střídají: student A pomalu popisuje cestu, student B cestu ukazuje na plánku.
  3. Student A se zeptá podle pokynu na své kopii a student B mu popíše cestu, aby mohl student A najít, co potřebuje.

Cíl aktivity
Studenti si procvičí orientaci podle mapy města. Naučí se poradit cizinci, jak se dostat, kam potřebuje.

A tour de rôle, CLE International, Paris, 1991, s. 16 A a B
stacks_image_7768DBD8-6207-4648-AEEA-4FBBA10702B0
stacks_image_77BFFD59-0718-4F08-9754-FBB3ABEB1A83