3. La météo et les vacances en France

Cílová skupina
Pro žáky posledních ročníků ZŠ a studenty gymnázií. Potřebná je znalost neosobní konstrukce Il est (popř. hovorové C’est ...) + adjektivum (possible, probable, certain) a použití indikativu a subjonctivu.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti pracují ve dvojicích. Každý ve dvojici obdrží obrázek Francie – jeden A, druhý B. Na obrázcích jsou kraje a ikonami naznačené aktuální počasí (legendu významu ikon mají studenti na každém listu v tabulce). U některých krajů na obrázku Francie A ikony chybí, vyskytují se pouze na obrázku B. A naopak: ty, co chybějí na obrázku B, mají studenti na obrázku A.
  2. Studenti si navzájem své obrázky neukazují a kladou si otázky, aby zjistili, jaké počasí bude v krajích, pro které jim informace chybí.
  3. Podle počtu ikonek (např. ikonka slunce 1x, 2x, 3x uvádějí, zda je dané počasí podle předpovědi možné, pravděpodobné či jisté).
  4. Poté studenti naplánují výlet do některého z regionů Francie. Připraví si rozhovor o tom, co si chystají s sebou, jakým sportům se chtějí věnovat, event. která města by rádi navštívili. Když následně předvedou rozhovor ostatním, neprozradí, který region si vybrali. Je na spolužácích, aby to uhodli.
  5. Učitel se táže ostatních studentů, které další aktivity by se v daném kraji daly dělat, která města by tam mohli eventuálně navštívit apod. (diskuse v celé třídě)

Cíl aktivity
Studenti si procvičí slovní zásobu počasí a výrazů jistoty, pravděpodobnosti apod. Dále využijí své znalosti reálií Francie (možné předběžně pracovat např. s mapami z uč. Panorama 1, s. 172 – 174, Panorama 2 – s. 172 + zadní předsádka, předsádka Connexions 2 apod., vytvářet referáty o zajímavých destinacích Francie (http://www.fda.ccip.fr/ressources/tourisme-hotellerie-restauration) apod.

A tour de rôle, CLE International, Paris, 1991, s. 46, A a B
stacks_image_EE703546-199C-4897-9FB2-3FB81E7279D3
stacks_image_164ACCC0-462E-4788-96A3-1F3002E6A91A