1. Voyage - otázky ke konverzaci

V této aktivitě si studenti budou moci procvičit konverzaci o různých tématech, které se týkají cestování. Rozsáhlá zásoba otázek k cestování, z nichž je možno vybírat pro nižší i vyšší úrovně jazykových znalostí.
Přejít na aktivitu

2. Jeu de rôle: savoir placer sa phrase

V této aktivitě si studenti zkoušejí vlastní rozhovor na téma cestování, prázdnin, orientace ve městě apod. Procvičují si přirozenost a plynulost hovoru, invenci, schopnost doplnit vhodný kontext, použít vhodnou slovní zásobu...
Přejít na aktivitu

3. La météo et les vacances en France

Studenti si procvičí slovní zásobu počasí a výrazů jistoty, pravděpodobnosti apod. Dále využijí své znalosti reálií Francie (možné předběžně pracovat např. s mapami z uč. Panorama 1, s. 172 – 174, Panorama 2 – s. 172 + zadní předsádka, předsádka Connexions 2 apod., vytvářet referáty o zajímavých destinacích Francie apod.
Přejít na aktivitu

4. Utiliser un plan

Studenti si procvičí orientaci podle mapy města. Naučí se poradit cizinci, jak se dostat, kam potřebuje.
Přejít na aktivitu

5. Raconter une (més)aventure

Studenti si procvičí minulé časy (passé composé, imparfait) a slovní zásobu spojenou s cestováním autem. Kromě toho mohou uplatnit širokou škálu slovní zásoby z okruhů jako oblečení, pocity, počasí, barvy, jídlo...
Přejít na aktivitu

6. Tour du monde en Français

Studenti si procvičí své znalosti frankofonie, slovní zásoby z okruhu klimatu, zeměpisu, barev, zvířat ...
Přejít na aktivitu

7. Catalogues d'agences de voyages

Studenti se pocvičí v četbě a ve vyhledávání informací týkajících se ubytování v hotelích.
Přejít na aktivitu

8. Texte à trous

V této aktivitě studenti zrekonstruují text o cestě do Paříže. Procvičí si předložky, minulé časy, shodu podmětu i přímého předmětu s příčestím minulým, zájmena předmětu přímého a nepřímého i adverbiální zájmena, slovní zásobu z okruhu cestování a vyzkoušejí si schopnost porozumění textu.
Přejít na aktivitu

9. Savoir se plaindre

Studenti si procvičí konverzaci na téma „stížnosti turistů“.
Přejít na aktivitu

10. Se renseigner sur un voyage

Studenti si procvičí určování hodin, výrazy trvání, cen, slovní zásobu z okruhu dopravních prostředků a nákupu jízdenek. Také si procvičí správné kladení otázek.
Přejít na aktivitu

11. Exprimer ses projets

Studenti si procvičí výrazy trvání, slovní zásobu z okruhu dopravních prostředků. Také si procvičí správné kladení otázek v budoucím čase jednoduchém nebo blízkém.
Přejít na aktivitu

12. Une nuit agitée

Studenti se pocvičí v konverzaci na téma ubytování v hotelu, zopakují si výrazy stížnosti na nedostatky ubytování.
Přejít na aktivitu

13. La-hut sur la montagne

Studenti si procvičí popis krajiny, zopakují si předložky místa.
Přejít na aktivitu

14. Monuments de Paris

Studenti si zopakují znalosti o nejznámějších pařížských památkách a dozvědí se o některých dalších. Cvičení je zaměřené na schopnost pozorně číst a zapamatovat si důležité informace.
Přejít na aktivitu

15. Vrai ou faux?

Jde o zábavnou rekapitulaci znalostí. Žáci při tomto cvičení fyzicky závodí, takže je to i vhodná relaxační aktivita.
Přejít na aktivitu