15. Vrai ou faux?

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ i studenty gymnázií (u gymnazistů záleží na atmosféře ve třídě).

Instrukce pro učitele
  1. Ve třídě se odsunou všechny lavice stranou (popř. je-li to možné, aktivita se provádí na chodbě, ve školní zahradě apod.) K tabuli se postaví dvě židle, sedáky směrem ke třídě. Na opěradlo jedné židle se upevní cedule s VRAI a na druhou FAUX.
  2. Na protějším konci třídy se naznačí startovní čára. Studenti se rozdělí do dvou družstev.
  3. Učitel čte (nejen) níže uvedená tvrzení (týkají se slovní zásoby a reálií, které třída probírala v dřívějších hodinách) a vždy 1 student z každého družstva si utíká co nejrychleji sednout na židli, která nese správnou odpověď. Musí být hbitý a zároveň znát správnou variantu. Jen tak může zvítězit nad svým protivníkem! Družstvo, za nějž daný student správně odpověděl, získává bod v podobě čárky na tabuli. Vítězné družstvo dostává odměnu.

Cíl aktivity
Jde o zábavnou rekapitulaci znalostí. Žáci při tomto cvičení fyzicky závodí, takže je to i vhodná relaxační aktivita.
Au Louvre, on trouve des oeuvres d'art de Michelange, Rubens,... (Vrai)

L'entrée au musée du Louvre est une pyramide en pierre. (Faux)

L'obélisque de Louqsor se trouve devant l’Hôtel de Ville (Faux)

Le Sacré-Coeur est une basilique est blanche. (Vrai)

La tour Eiffel est construite sur la butte Montmartre. (Faux)

Le centre Georges Pompidou est appelé aussi Luxembourg. (Faux)

L'Arc de triomphe se trouve sur la Place Charles de Gaulle. (Vrai)

La cathédrale Notre Dame est un chef-d'oeuvre de l'art baroque. (Faux)

La tour Eiffel mesure 380 mètres. (Faux)

Le musée d'Orsay a été transformé en une gare. (Faux)

Dans le musée d'Orsay, il y a des peintures impressionnistes. (Vrai)

L'aéroport Charles de Gaulle est situé au sud-ouest de Paris. (Faux)

La grande arche de la Défense ressemble à une porte fermée. (Faux)

Au centre Georges Pompidou se trouve une bibliothèque. (Vrai)

Le quartier Latin est un quartier ouvrier. (Faux)

Le système de canalisation construit sous Napoléon III s’appelle les Egouts de Paris. (Vrai)

Le pont Neuf est le plus vieux pont de Paris. (Vrai)

Le centre commercial moderne souterrain et une des plus grandes stations de RER s’appelle la Villette. (Faux)

Dans la Sainte-Chapelle il y a des vitraux splendides et éblouissants. (Vrai)

La construction de l’église Sainte-Madeleine a été terminée sous Louis XIV. (Faux)

La cathédrale Notre-Dame joue le rôle principal dans le roman de Balzac. (Faux)

La Géode est un cinéma hémisphérique. (Vrai)

… UČITEL DOPLNÍ VLASTNÍ OTÁZKY PODLE PROBRANÉ LÁTKY (z oblasti frankofonie, reálií a historie Francie).