12. Une nuit agitée

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a pro studenty gymnázií. Požadované znalosti a dovednosti: výrazy rozhořčení, nespokojenosti, rozkazovacího způsobu, formulace požadavku, subjonctif présent a passé. Před touto aktivitou je dobré zopakovat některé výrazy uvedené v rámečku na konci kopie (C’est inadmissible... C’est intolérable... apod.).

Instrukce pro učitele
  1. Studenti se rozdělí na čtyřčlenné skupinky. Každý dostane jednu z kartiček („Personnage“). Rychle si ji přečtou (příprava 2 minuty) a zahájí mezi sebou konverzaci v uvedených situacích. Roli svých spolužáků neznají předem, musí se na ni zeptat během dané situace: např. Dobrý den, kde/kdo je pan(í) recepční? apod.
  2. Jakmile se konverzace rozběhne, učitel dá každé skupince „carte surprise“ – novou situaci, na kterou v hovoru musí skupinka reagovat. (Každá skupinka může postupně dostat více takových kartiček.)
  3. Posléze učitel vyzve jednu ze skupinek, aby svou konverzaci předvedla. Ostatní dobře poslouchají a určí, kterou z „carte surprise“, skupinka předtím dostala.

Cíl aktivity
Studenti se pocvičí v konverzaci na téma ubytování v hotelu, zopakují si výrazy stížnosti na nedostatky ubytování.

80 fiches pour la production orale, Didier, Paris, 1999, s. 96
stacks_image_8858FD93-192E-4800-9C2E-8E1474BD9ECE