11. Exprimer ses projets

Cílová skupina
Pro nižší ročníky ZŠ. Požadované znalosti a dovednosti: předložky s dopravními prostředky, městy a zeměmi, formulace typů otázek a odpovědí, které jsou uvedeny v „boîte à outils“ 1 a 2 (otázky lze zjednodušit do hovorové podoby).

Instrukce pro učitele
Aktivita 1 - na základě „boîte à outils 1":
 1. Student A dostane tabulku A a student B tabulku B. Na tabulce A chybí informace, které jsou na tabulce B, a naopak. Proto si studenti tabulky navzájem neukazují.
 2. Kladením otázek sousedovi si musí informace doplnit. Oba studenti si kladou otázky střídavě.
 3. Na konci cvičení si tabulky srovnají a zkontrolují.

Aktivita 2 - na základě „boîte à outils 2“:
 1. Studenti obdrží druhou tabulku. Představí si, že vyhráli cenu v soutěži organizované cestovní kanceláří. Výherní cenou je čtrnáctidenní pobyt na ostrově Beaurivage. Kancelář je požádala, aby si svůj pobyt zorganizovali předem, a to tak, aby své dva týdny strávili postupně na čtyřech různých místech, počínaje Rosevillem.
 2. Studenti se rozhodnou, co budou v které lokalitě dělat (vyberou si podle mapky). Vyplní kolonku „vous“.
 3. Budou se tázat svého souseda tak, aby si mohli vyplnit druhou kolonku v tabulce.
 4. Učitel vybere jednoho dva studenty, aby mu poreferovali o prázdninových plánech svých sousedů. Popř. učitel může vyzvat studenty, aby se ho tázali, kde a jak stráví svou příští dovolenou on.
 5. Studenti mohou vypracovat ve skupinkách děkovný dopis pro cestovní kancelář, v němž ji informují o programu pobytu, který si naplánovali (vyberou program jednoho studenta ze skupiny).

Cíl aktivity
Studenti si procvičí výrazy trvání, slovní zásobu z okruhu dopravních prostředků. Také si procvičí správné kladení otázek v budoucím čase jednoduchém nebo blízkém.

A tour de rôle, CLE International, Paris, 1991, s. 25 - 26 A i B, s. 73 – 74
Boîte à outils 1:
 • Quand... va-t-il partir en vacances?
  Il partira/Il va partir en / au mois de / le...
 • Où est-ce qu’elle va / veut / souhaite / désire aller?
  Elle voudrait aller au / en / aux / à...
 • Combien de temps ont-ils l’intention d’y rester / veulent-ils y rester?
  Ils veulent rester là-bas pendant / jusqu’à...
Modèle:
A : Quel pays Thierry va-t-il visiter?
B: Il va visiter l’Italie.
A : Et dans quelle ville est-ce qu’il va séjourner?
B: Il séjournera à Venise. Comment est-ce qu’il compte s’y rendre? / Comment veut-il y aller?
A: Il ira en auto-stop ou en autocar.


Boîte à outils 2:
 • Où est-ce que tu vas aller en premier?
  J’irai à...
 • Combien de temps comptes-tu rester là-bas / veux-tu rester là-bas?
  Je pense que j’y serai (pendant)...
 • Qu’est-ce que tu projettes / as l’intention d’y faire / tu vas y faire .?
  Je projette / J’ai l’intention de/d’y... Je vais y ...
stacks_image_2812013B-7C7B-4A2C-A068-AA4BE613EC69
stacks_image_C5592CA8-BEC9-4D7C-B8ED-74A03A635D0A
stacks_image_6C8C1D6B-7399-4CAF-BA05-67B9C1AFC173
stacks_image_51A1BC05-2C97-4837-B709-212020E613CC