10. Se renseigner sur un voyage

Cílová skupina
Pro nižší ročníky ZŠ. Požadované znalosti a dovednosti: určování hodin, číslovky, předložky s dopravními prostředky a městy, formulace typů otázek a odpovědí, které jsou uvedeny v obou „boîte à outils“ (otázky lze zjednodušit do hovorové podoby).

Instrukce pro učitele
Aktivita 1:
 1. Učitel žáky seznámí s „boîtes à outils“. Má to být spíše připomenutí toho, co žáci již procvičovali v minulých hodinách.
 2. Student A dostane tabulku A a student B tabulku B. Na tabulce A chybí informace, které jsou na tabulce B a naopak. Proto si studenti tabulky navzájem neukazují. Pokládají si pouze otázky, aby si chybějící informace mohli doplnit (Ceny mohou nechat ve stejné výši, místo franků však užívají měnu euro). Otázky si kladou střídavě. Až si vše doplní, ukážou si tabulky a provedou kontrolu.
 3. Jeu de rôle: Sehrají rozhovor mezi zákazníkem a pracovníkem cestovní kanceláře. Zákazník se chce vydat do jednoho z měst (vybere si z archu) a nechá si poradit, jakými různými způsoby se tam může dostat a kdy.

Aktivita 2:
 1. Týká se druhé tabulky. Učitel studentům řekne, že pojedou se svým sousedem z Lyonu do Londýna. Jedou tam 3 vlaky týdně, a oni si musí jeden vybrat.
 2. Studenti mají v tabulce částečné informace o 1. vlaku a úplné informace o jednom z dalších dvou. Pokládají si otázky s cílem doplnit si chybějící údaje o všech vlacích do tabulky.
 3. Posléze si ze tří vlaků vyberou ten nejvhodnější po stránce kvality a ceny.
 4. Napíšou některé z dalších dvojic studentů dopis o své cestě, do něhož vloží co možná nejvíce detailů. Meze humoru se nekladou.
 5. Na konci hodiny učitel vybere některou z dvojic, aby celé třídě zpaměti poreferovala o tom, co se z dopisu od spolužáků dočetla. Dvojice, která dopis psala, kontroluje, nakolik se odchylují od obsahu. Ostatní studenti mohou klást doplňující otázky.

Cíl aktivity
Studenti si procvičí určování hodin, výrazy trvání, cen, slovní zásobu z okruhu dopravních prostředků a nákupu jízdenek. Také si procvičí správné kladení otázek.

A tour de rôle, CLE International, Paris, 1991, s. 22 A i B, s. 70 – 71
Boîte à outils 1:
 • Quelle est la durée du trajet jusqu’à ...?
 • Combien de temps faut-il pour aller à... en train? en avion? en autocar?
  Cela/Ça prend/Il faut...
 • Combien est-ce que ça coûte pour aller à ...?
  Ça coûte...
 • Quel est le prix
  – du billet
  – d’un billet / d’un aller (simple) pour aller à ...?
  – d’un aller-retour
  Ça/Il coûte ...

Boîte à outils 2:
 • De quelle gare est-ce que le train part?
  Il part de...
 • Quand / A quelle heure le train part-il pour / à ...?
  Il part pour / à (ville)... à (heure)...
 • Quand / A quelle heure le train arrive-t-il de ...?
  Il arrive de (ville)... à (heure)...
 • Comment est-ce qu’on traverse la Manche? /... on fait la traversée de la Manche?
  En bateau / ferry-boat / aéroglisseur / arrive de (ville)... à (heure)... suit-il?
 • Quel itinéraire / parcours { emprunte-t-il? / prend-il?
  Il passe par...
 • Est-ce qu’il y a une voiture-bar / un bar dans ce train? / des couchettes
  Non, (il n’y en a pas). Oui, (il y en a un/e).
stacks_image_58B5BD6B-7345-4131-953B-3CA07EB4D892
stacks_image_49303438-6ECD-430A-B38E-8F8BE4389050