7. Bataille navale - le passif

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a pro gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti pracují ve dvojicích. Každý z dvojice dostane stejnou tabulku. Sám si označí své „lodě“ (např. 5 políček v tabulce) tak, aby jeho soused neviděl, která políčka si označil.
  2. Oba studenti pak střídavě tvoří věty, které obsahují trpné rody v tabulce. Když se trefí do slova, které si partner zaznačil předem, je to považováno za zásah (TOUCHÉ!) Slova, která již ve větách použili, si v tabulce označí např. hvězdičkou. Kdo nejdřív zasáhne všechna partnerova slova (či nejvíce partnerových polí) vyhrává.
Příklad (viz Exemple: étudiant 1 a Exemple: étudiant 2):
Student 1: Malheureusement, le stade est entièrement couvert de neige.
Student 2: Pas touché!: -) Vingt-cinq appartements de ce grand ensemble ont été cambriolés par une bande de quatre voyous.
Student 1: Touché!: -( Le club « Sous-marin jaune » a été fermé par la police.
Student 2: Pas touché!: -) Etc.

Upozornění: Zásahy si každý student zaznamenává nejlépe v podobě čárek do skóre pod tabulkou. Je praktické nic dalšího do tabullky nevpisovat, aby se nepletly uskutečněné zásahy, vlastní lodě a již použitá políčka.

Cíl aktivity
Tato aktivita umožní studentům drilově si procvičit užívání trpného rodu sloves v různých časech. Tento gramatický jev je častý v novinových článcích a zprávách, je tedy třeba si jej náležitě osvojit.
a été battue
a été visité
est permis
n'a pas été autorisé
sera rénovég
a été fermé
est couvert
ont été cambriolés
a été renvoyé
sera incarcéré
a été arrêtée
sont poursuivis
a été mis
n'a pas été remportée
sera interdite
sera nommée
Score: Moi _________ / Mon voisin _________

Exemple: étudiant 1
a été battue
a été visité
est permis
n'a pas été autorisé
sera rénovég
a été fermé
est couvert
ont été cambriolés
a été renvoyé
sera incarcéré
a été arrêtée
sont poursuivis
a été mis
n'a pas été remportée
sera interdite
sera nommée
Score: Moi _________ / Mon voisin _________

Exemple: étudiant 1
a été battue
a été visité
est permis
n'a pas été autorisé
sera rénovég
a été fermé
est couvert
ont été cambriolés
a été renvoyé
sera incarcéré
a été arrêtée
sont poursuivis
a été mis
n'a pas été remportée
sera interdite
sera nommée
Score: Moi _________ / Mon voisin _________