5. La pub

Cílová skupina
Pro ZŠ i gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Tří - nebo čtyřčlenné skupinky dostanou obrázek A. Popíší ústně oba obrázky. Snaží se doplnit slogany do obou políček tak, aby dávaly smysl k obrázku (na 2. obrázku žebrající muž dostal mnoho peněz).
  2. Poté studenti obdrží zpřesňující obrázek B. Porovnají ho se svou hypotézou. Zkusí přizpůsobit druhý slogan.
  3. Nakonec učitel rozdá studentům obrázek C s textem a studenti zodpoví otázky (učitel je může klást pouze ústně). Následuje debata na toto téma.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí vyjadřování svých názorů, vytváření hypotéz. Aktivita vyžaduje znalost minulého času, kondicionálu přítomného, vyšší ročníky mohou využít i 3. typu podmínkového souvětí.

Espaces 2, Hachette, Paris, 1990, s. 90
stacks_image_BAA89972-935F-4B54-8382-6F9F05430E26
stacks_image_DFB03787-830E-40D0-96F4-8E1B9C4F7861