3. Enqête

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a pro gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti pracují ve dvojicích. Student A – tabulka A, student B – tabulka B. Podle předem avizované „boîte à outils“ si kladou otázky s cílem doplnit si chybějící údaje ve své tabulce nejprve ohledně názorů Antoina, Mireille a jejich rodičů, posléze názorů svého souseda.
  2. Celá třída spolu s učitelem vyplní spodní horizontální tabulku (statistika názorů).
  3. Žáci se rozdělí do tří- nebo čtyřčlenných skupin a napíší o anketě článek: a) Vymyslí vhodný titulek (titre incitatif ou informatif), podtitulek a pokusí se napsat text co nejpoutavěji. Před započetím práce nejprve učiteli navrhují, jak lze atraktivnosti textu dosáhnout, učitel dělá poznámky na tabuli (např. kladení řečnických otázek, zvolání, apod.).
Varianta: každá ze skupinek může napsat o anketě článek vhodný pokaždé do jiného typu listu či publikace (statistická ročenka, bulvární deník, časopis pro ženy, časopis pro seniory, seriózní deník...). Návrhy, jak vhodně článek pro daná média redigovat, zpracovat též formou celotřídního fóra.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí vyjadřování svých názorů i tlumočení cizích názorů. Posléze si vyzkouší o anketě napsat článek.

A tour de rôle, CLE International, Paris, 1991, s. 34 A i B, s. 79 - 80
stacks_image_1239CAFB-C9E6-4AB5-BB4B-9D291E5D281A
stacks_image_5FCFA2B0-7D3B-4B99-B281-98DCC1F544E2
stacks_image_71291DB3-5885-4C8C-B33A-4C87E4B5BAE1