1. La une d'un journal

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ i studenty gymnázií.

Instrukce pro učitele
 1. Učitel rozstříhá uvedenou titulní stranu Le Soir nebo jiného francouzského deníku (ke stažení jsou zdarma např. nejnovější titulní stránky Libération v novinové podobě na http://www.liberation.fr). Nesmí se stříhat šikmo, pouze vertikálně a horizontálně, při stříhání je třeba ponechat v celku jednotlivé odstavce či titulky. Počet i charakter rozstříhaných částí záleží na úrovni třídy (obtížnější verze: oddělit fotografie od popisků, nadpisy od jednotlivých článků apod.)
 2. Studenti se rozdělí do skupinek po čtyřech a více. Každá skupina dostane jednu identicky rozstříhanou titulní stranu. Úkolem studentů je tuto titulní stranu složit (každá skupinka může mít jiný výsledek).
 3. Porovnání: studenti obejdou další skupinky a porovnají jejich výsledek se svým. Mohou podat případné (ne) souhlasné komentáře. Všichni se sejdou nad jedním složeným exemplářem (popř. správnou verzí), komentují charakter deníku (seriózní, bulvární... Proč?), označují jednotlivé části článků a doplní, do které rubriky by eventuálně zařadili jejich pokračování.
 4. Každá skupina pak dostane jeden z textů z titulní strany a zahraje si na redaktora stránky: Odpovídá daný článek zákonitostem a zásadám novinářské tvorby? (srov. kopie charakteristik)

Cíl aktivity
V této aktivitě se studenti seznámí se způsobem řazení informací a článků na titulní stránce deníku. Procvičí si zběžnou orientaci v textu, zopakují si názvy jednotlivých částí novin: 1) názvy rubrik: France, Monde, Economie. Savoirs, Sports, Vie culturelle, Météo... 2) členění článků na titres (informatifs, incitatifss), sous-titres, ...

Fabriquer des exercices de français, Hachette Livre, Paris, 1993, s. 76, http://www.edufle.net/Realiser-un-journal-en-classe-de
stacks_image_D55F5B44-CB71-4993-9A63-9800AA9FA653
Caractéristiques de l’écriture journalistique
Quelques règles doivent être connues des élèves:
 • Ce qui est proche touche plus que ce qui est lointain, que le passé intéresse moins que le présent.
 • Chaque phrase doit contenir une information et chaque article un message.
 • Il faut retenir et hiérarchiser les informations et éliminer l’accessoire. (Excellent travail de résumé et d’aide à l’étude des leçons)
 • L’article à présenter doit répondre à la règle des Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi?
 • Le reportage montre, l’enquête démontre.
 • Les mots doivent être usuels, précis, courts, concrets et chargés d’informations.
 • Il faut éviter les adverbes et les redondances, employer des verbes pour dynamiser, éviter les auxiliaires et utiliser le présent le plus souvent possible.
 • Il faut privilégier les phrases courtes (sujet, verbe, complément) ne dépassant pas la capacité de mémorisation qui est de 12 mots.
 • L’article doit être relu à haute voix à un autre élève afin de supprimer tout ce qui n’est pas informatif.