2. Lecture systématique d'un texte

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky gymnázií.

Instrukce pro učitele
  1. Dvojice dostanou text (každá jeden ze dvou z nabídky – text o rapu lze nahradit schůdnějším textem o Bruselu), přečtou si jej a poté se pokusí vyplnit spodní tabulku – rubriky Fakta a Názory.
  2. Učitel na tabuli napíše další možné dichotomie a zeptá se žáků, zda by se daly některé z nich uplatnit při četbě jejich textu, zda by dokonce byly pro četbu textu vhodnější než předchozí tabulka, popř. zda by se dala navrhnout jiná dichotomie, nebo i trichotomie...
  3. Jeden student z každé dvojice si vymění místo s jiným studentem z dvojice, která měla jiný text. Navzájem si pak vymění informace o obsahu textu, který v původní dvojici četli a kladou si otázky, které si předtím připravili – např. : Dá se říci o Praze (Kladně, Brně...) totéž, co autor říká o Marseille/Bruselu? Posloucháš rap? Proč (ne)? ...

Cíl aktivity
V této aktivitě budou studenti vedeni k takové četbě textu, která jim umožní všimnout si významů, které na první pohled nejsou zřejmé.

Fabriquer des exercices de français, Hachette Livre, Paris, 1993, s. 91, Tout va bien, Livre de l’élève 4, CLE International, Paris, 2007, s. 63
stacks_image_7E2A493C-53C8-406D-9CF2-B20B402F595E
Vocabulaire:
prise sur qc = influence sur qc
pillage = vol
bouillonnement = agitation violente
sous-entendu = ce qui n’est pas exprimé explicitement, directement
un tant soit peu = si peu que ce soit
brouillon: le contraire de ce qui est déjà parfait, terminé à jamais
fougue = vivacité naturelle
stacks_image_AF5DD038-A8B4-4BCF-BA25-6FED0B23064B
stacks_image_79B999E8-396B-44FC-96EA-CDEEA58DDB63
Ensuite rechercher une dichotomie, banale ou insolite, qui permette de faire une lecture systématique du texte.

Dichotomies à proposer aux étudiants: avantages / inconvénients présent / passé concret / abstrait positif / negatif physique / psychologique ancien / nouveau dénotation / connotation progressif / régressif logique / thématique, etc.