1. La une d'un journal

V této aktivitě se studenti seznámí se způsobem řazení informací a článků na titulní stránce deníku. Procvičí si zběžnou orientaci v textu, zopakují si názvy jednotlivých částí novin: 1) názvy rubrik: France, Monde, Economie. Savoirs, Sports, Vie culturelle, Météo... 2) členění článků na titres (informatifs, incitatifss), sous-titres, ...
Přejít na aktivitu

2. Lecture systématique d'un texte

V této aktivitě budou studenti vedeni k takové četbě textu, která jim umožní všimnout si významů, které na první pohled nejsou zřejmé.
Přejít na aktivitu

3. Enquête

V této aktivitě si studenti procvičí vyjadřování svých názorů i tlumočení cizích názorů. Posléze si vyzkouší o anketě napsat článek.
Přejít na aktivitu

4. La pub - document authentique

V této aktivitě si studenti procvičí vyjadřování svých názorů, vytváření hypotéz. Aktivita vyžaduje znalost kondicionálu přítomného (nižší ročníky se mohou spokojit i s přítomným časem).
Přejít na aktivitu

5. La pub

V této aktivitě si studenti procvičí vyjadřování svých názorů, vytváření hypotéz. Aktivita vyžaduje znalost minulého času, kondicionálu přítomného, vyšší ročníky mohou využít i 3. typu podmínkového souvětí.
Přejít na aktivitu

6. Texte fou

Prostřednictvím takového typu textu lze zábavnou formou zopakovat např. dříve probírané reálie (zde: historie olympijských her).
Přejít na aktivitu

7. Bataille navale - le passif

Tato aktivita umožní studentům drilově si procvičit užívání trpného rodu sloves v různých časech. Tento gramatický jev je častý v novinových článcích a zprávách, je tedy třeba si jej náležitě osvojit.
Přejít na aktivitu

8. Lecture active I

Tato aktivita připravuje studenty na práci s autentickými materiály a jejich vlastní tvorbu. Studenti si prohloubí analytické schopnosti a schopnost porozumění čtenému textu.
Přejít na aktivitu

9. Lecture active II

Tato aktivita umožní studentům aktivně číst. Zopakují si kladení otázek (inverzí, opisem). Není však nutné trvat na spisovných formách otázek – mohou se užívat i intonační otázky. Záleží na potřebách učitele.
Přejít na aktivitu

10. De la bd au récit

Prostřednictvím této aktivity si studenti sami vyzkoušejí psaní článku a tvorbu poutavých nadpisů (titre incitatif). Aktivitě by měla předcházet výuka zaměřená na nominalizaci. Navíc se pocvičí i v prezentaci zajímavého příběhu.
Přejít na aktivitu

11. Aidez un journaliste débutant!

Prostřednictvím této aktivity si studenti sami vyzkoušejí psaní článku z rubriky „faits divers“. Tato aktivita vyžaduje znalost slovní zásoby k tomuto tématu, minulých časů, výrazů příčiny a důsledku; výhodou je znalost pasiva.
Přejít na aktivitu

12. Reconstituer un fait divers

Tato aktivita představí studentům „faits divers“, tj. drobné zprávy nebo také zprávy z černé kroniky.
Přejít na aktivitu

13. Rédiger un commentaire de spectacle

Prostřednictvím této aktivity si studenti sami vyzkoušejí psaní recenze divadelního nebo filmového představení, které společně viděli. Aktivita vyžaduje znalost slovní zásoby k tomuto tématu, minulých časů a užívání přívlastků.
Přejít na aktivitu

14. Interview avec le chef de police

V této aktivitě si studenti vyzkoušejí různé činnosti spjaté s novinářskou prací. Studenti budou schopni získat požadované informace a následně je zpracovat do podoby novinového článku.
Přejít na aktivitu

15. Sauvez votre journal!

V této aktivitě si studenti procvičí schopnost spontánně reagovat a vyjádřit své argumenty, používat slovní zásobu z okruhu „psaná periodika“. Podmínkou je nízký počet studentů ve třídě (6 – 7), popř. bude nutné třídu rozdělit na dvě tři skupiny.
Přejít na aktivitu