14. Interview avec le chef de police

Cílová skupina
Pro gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti pracují ve dvojicích. Každý bude hrát dvouroli – novináře i ředitele policie. Oba mají tabulku s roční statistikou kriminality ve městech Trigagnon a Coulormiers. Každý má však jen jinou část informací a pomocí vhodných otázek se musí zbývající čísla dozvědět od souseda. Před zahájením aktivity se studenti seznámí s „boîte à outils“.
  2. Poté, co získají chybějící údaje, uvedou samostatně do správné kolonky, ve kterém městě bylo spácháno nejvíce deliktů.
  3. Potom se studenti spojí do větších skupin (např. čtyřčlenných) a napíšou o získaných údajích krátkou novinovou zprávu.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti vyzkoušejí různé činnosti spjaté s novinářskou prací. Studenti budou schopni získat požadované informace a následně je zpracovat do podoby novinového článku.

A tour de rôle, CLE International, Paris, 1991, s. 85 - 86
stacks_image_3EA76548-32A6-4137-B9D8-CF0D858BBDBB

A
stacks_image_DCE499D2-6820-44B6-95B5-0C2CA028B350

B
stacks_image_D28FB294-4B3E-4F78-AB62-74D177265922