13. Rédiger un commentaire de spectacle

Cílová skupina
Pro gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti se rozdělí do menších skupinek (max. 4). Každá dostane text o jednom představení z kopie A a odpoví na otázky (kopie B, cv. 8). Učitel obchází skupinky a v případě potřeby jim radí.
  2. V rámci modulu Zpravodaj by studenti mohli spolu s vyučujícím navštívit dvě nebo tři představení (film, koncert, divadlo...) a využít tyto společné zážitky ke zpracování recenze podle návodu (kopie B, cv. 9). Studenti se rozdělí na skupiny podle počtu viděných představení. Každá skupina prodebatuje jedno vybrané představení a zpracuje o něm krátkou recenzi (aby si lépe představení pamatovali, měli by se k němu hned po produkci udělat poznámky do tabulky (kopie C). Poté si každá skupina vybere svého mluvčího, který recenzi pomalu přečte celé třídě. Žáci si při jeho prezentaci opět mohou dělat poznámky do prázdné tabulky (kopie C). Protože všichni dané představení viděli, mohou s autory textu polemizovat, přidat různá upřesnění apod.

Cíl aktivity
Prostřednictvím této aktivity si studenti sami vyzkoušejí psaní recenze divadelního nebo filmového představení, které společně viděli. Aktivita vyžaduje znalost slovní zásoby k tomuto tématu, minulých časů a užívání přívlastků.

Panorama 2 – Cahier d‘exercices, CLE International, Paris, 1994, s. 76 – 77
A
stacks_image_BDBB0AE3-CA7C-4157-A86F-A4297A708789

B
stacks_image_BF6187D3-57EC-4862-9AB3-8CD6F3DC2E90

C
stacks_image_A108FFA9-1CAD-4CEF-A696-B8F8C6425F33