12. Reconstituer un fait divers

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a pro gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Učitel požádá studenty, aby postupně pomocí svých otázek (questions fermées), jež mu budou klást, zrekonstruovali zprávu, kterou zná jen on.
  2. Poté, co hlavní části událostí objeví, jim učitel přečte celý text. Studenti si mohou udělat poznámky.
  3. Ve 3-4 členných skupinkách studenti obsah právě slyšeného textu písemně zpracují a porovnají s originálem.

Varianta: Studenti se rozdělí na dvě skupiny, každá dostane jiný text. Seznámí se s ním. Postupně si kladou otázky, aby zjistili obsah textu.

Cíl aktivity
Tato aktivita představí studentům „faits divers“, tj. drobné zprávy nebo také zprávy z černé kroniky.

François Weiss, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette Livre, Paris, 2002, s. 53 - 54
stacks_image_67891ED7-869D-4535-B078-70935EE3E90D