11. Aidez un journaliste débutant!

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti se rozdělí do menších skupinek (max. 5). Každá slupina obdrží text jednoho faits divers z kopie A a vyplní k němu tabulku. Učitel obchází skupinky a v případě potřeby jim radí.
  2. Každá skupinka dostane rozstříhané novinové titulky a informace k nim (kopie B). Potom odpoví na cvičení b).
  3. Učitel dá každé skupince vylosovat číslo 1 – 5 (čísla jednotlivých zpráv) a zadá jim úkol: „Jste protřelí a zkušení novináři. Obrátil se na vás váš kolega – novinářský elév, abyste mu pomohli s jeho prvním opravdovým článkem. Má zatím jen titulek, ale neví si rady s obsahem krátké zprávy. Pomozte mu. “ – Studenti si vyberou informace k vylosovanému titulku a rozvedou jej v krátký článek. Uvedou více podrobností, časové údaje...
  4. Následně dají studenti svůj článek k přečtení jiné skupině. Ta jejich práci komentuje, popř. využije připomínek učitele.
  5. Studenti mohou pokračovat podobně i s další sadou novinových titulků (kopie C).

Cíl aktivity
Prostřednictvím této aktivity si studenti sami vyzkoušejí psaní článku z rubriky „faits divers“. Tato aktivita vyžaduje znalost slovní zásoby k tomuto tématu, minulých časů, výrazů příčiny a důsledku; výhodou je znalost pasiva.
A
stacks_image_9C141A88-38DE-4012-BC61-2912D7431153
stacks_image_FBBFFE53-F682-4839-B5E9-CCDD94CAA741
stacks_image_DCF9D55C-1B5A-488D-B2FC-7AB3F09FA8FC

B
stacks_image_D19E756C-E7C9-4D1F-A770-6DBFEC1B5AF4

C
stacks_image_EB41D3E7-8528-43E2-B402-A14A2AB5B444