10. De la bd au récit

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a pro gymnázia.

Instrukce pro učitele
  1. Studenti se rozdělí do skupinek a každá, s výjimkou jedné, obdrží komiks bez průvodního textu. Úkolem je doplnit vlastní průvodní text co nejvíce respektující detaily na obrázcích. Učitel skupinky obchází a pomocí vhodně volených otázek jim pomůže detaily zaregistrovat (starci, starodávně oblečení a název knihy v latině na obr. 2, starobylý brk na obr. 3, avšak televize na obr. 5, apod.).
  2. Jedna ze skupinek („skupina X“ – složená nejlépe z pokročilejších studentů) obdrží komiks s textem a jejím úkolem je správně vyplnit přiložené cvičení. Počet žáků v této skupině je roven počtu ostatních skupin (např. jsou-li 3 skupiny kromě této tato skupinka tedy bude tříčlenná).
  3. Všechny skupiny zároveň vymyslí pro každé okénko komiksu novinový titulek.
  4. Když jsou všichni hotovi, studenti ze skupiny X jdou každý do jiné skupinky a vyslechnou si tam jejich verzi komiksu. Snaží se vše si do detailu zapamatovat. Sami na oplátku poreferují o skutečném významu komiksu. Pak se vrátí zpět do své „skupiny X“.
  5. Poslední úkol: každá skupina napíše novinový článek podle předem dané osnovy. Skupina X se může rozhodnout – buď napíše článek podle skutečné verze, nebo podle zajímavého nápadu jedné z ostatních skupinek, v níž byl jeden z členů „na návštěvě“.
  6. Kontrola: výsledný článek každé skupiny posoudí studenti z jiné skupiny. Všichni ve třídě nad případnými pochybnostmi, výhradami apod. mohou diskutovat s učitelem a také mezi sebou.

Cíl aktivity
Prostřednictvím této aktivity si studenti sami vyzkoušejí psaní článku a tvorbu poutavých nadpisů (titre incitatif). Aktivitě by měla předcházet výuka zaměřená na nominalizaci. Navíc se pocvičí i v prezentaci zajímavého příběhu.

Panorama 2 – Cahier d‘exercices, CLE International, Paris, 1994, s. 40 – 41
stacks_image_32FF3A6A-F666-4D99-890A-E30E010CF256
stacks_image_A12DBCA7-BB9D-4D72-846F-1D868D3B30BD