8. Lecture active I

Cílová skupina
Pro gymnázia.

Instrukce pro učitele
 1. Studenti pracují ve tří- nebo čtyřčlenných skupinkách. Každá dostane kopii A. Úkol: spojit synonymní výrazy.
 2. Poté skupiny dostanou kopii B. Na základě izolovaných vět budou hádat, odkud věty pocházejí, jak mezi sebou souvisejí. Úkolem je uhodnout téma článku. Posléze si zvolí mluvčího, jenž jejich závěry tlumočí učiteli. Následně může vzniknout krátká debata mezi skupinami – obhajují svou hypotézu, mohou vznést výhrady vůči hypotézám ostatních aj.
 3. Skupiny budou postupně dostávat jednotlivé části textu C. První fragment je zároveň odpovědí na předchozí otázku: téma článku je dvojí milostný život Francouzů. Studenti si každý fragment, který obdrží, pozorně přečtou a snaží se představit si, co bude v článku následovat. Dříve, než jim dá učitel další část, pomáhá jim otázkami: např. Před rozdáním 2. fragmentu: Jaká vysvětlení socioložka podle vás v dalších částech textu podává? Před rozdáním 3. fragmentu: Proč zrovna AIDS změnilo chování Francouzů v tomto směru? Co ještě mohlo ke změně přispět? apod.
 4. Poté, co studenti obdrží celý text, vymyslí k němu nadpis.

Cíl aktivity
Tato aktivita připravuje studenty na práci s autentickými materiály a jejich vlastní tvorbu. Studenti si prohloubí analytické schopnosti a schopnost porozumění čtenému textu.

Panorama 2 – Cahier d‘exercices, CLE International, Paris, 1994, s. 44
A
Reliez:
 1. occuper la première place
 2. très bref
 3. en danger
 4. une garantie
 5. d’une manière contradictoire
 6. rendre banal, ordinaire
 7. produire en grande quantité
 8. pendant un accouchement (naissance d’un bébé)
 9. avoir pour résultat, pour conséquence
 10. trouver des aménagements
 1. éphémère
 2. en couches
 3. en péril
 4. s’adapter, trouver des compromis
 5. abonder
 6. banaliser
 7. paradoxalement
 8. se solder par
 9. primer
 10. gage de sécurité


B
De quel type de document les phrases ci-dessous ont-elles été extraites? Est-ce qu’elles se correspondent? Sont-elles présentées ici dans le même ordre chronologique que dans le document d’origine? Faites des hypothèses.
 • Le quotidien Aujourd’hui fait un résumé de ses explications.
 • Nombreux sont les enfants de divorcés qui ne veulent pas faire subir à leurs enfants ce qu’ils ont connu.
 • …la priorité revient sunout aux économies.
 • La télévision a suivi le mouvement avec des émissions comme „Psy Show“ ou L’amour en danger“, dans lesquelles les invités n’hésitaient pas à témoigner à visage découvert.


C
stacks_image_387114EA-D7F4-46AC-9057-ABC725A38F08

Corigé:
stacks_image_7CF556CE-79A2-41DD-84EB-8EA79005ECA6