7. Radio interview

Cílová skupina
Pro žáky vyšších ročníků ZŠ, studenty SŠ a gymnázií.

Instrukce pro učitele
1. Rozdělíme studenty do dvojic a každému rozdáme pracovní list (student A a student B).
2. Studentům necháme čas na pročtení jednotlivých rolí a vysvětlíme jim, že jeden je reportér (vymyslíme si název rozhlasové stanice), popřípadě novinář pracující pro The Daily News (uvedeno v ukázce). Druhý žák dostane roli organizátora pochodu vedoucího ze Stockholmu do Londýna. Oba žáci si připraví podklady pro rozhovor, během něhož se reportér snaží získat co nejvíce informací o pochodu.
3. Po písemné přípravě dáme žákům čas na nácvik rozhovoru, který mohou předvést pro ostatní žáky nebo použít v rámci rozhlasového vysílání. Pokud není k dispozici technika pro nahrávání, je možné zaznamenat rozhovor písemně jako novinový článek.

Cíl aktivity
Prostřednictvím této aktivity si žáci procvičí tvorbu otázek za použití různých časů, dále nácvik rozhovoru a práci ve dvojicích.

Pair Work 1 by Peter Watcyn-Jones, 1998 Penguin, str. 18
Student A
stacks_image_60A88508-AAF5-4D96-ADA1-1881BF2CD3F1
Student B
stacks_image_561621BC-1983-45F5-99D1-E9EC67238A6D