6. Weather forecast 2

Cílová skupina
Pro studenty SŠ a gymnázií.

Instrukce pro učitele
1. Studenti pracují ve dvojicích, potřebují jeden worksheet do dvojice. Na úvod se studentů zeptáme na počasí v různých městech světa a zopakujeme otázku What is the weather like today? Z přítomného času přejdeme postupně na budoucnost a tedy i předpověď počasí pro další dny.
2. Následně rozdělíme studenty do dvojic a každý dostane polovinu pracovního listu, kde má informace o počasí v různých zemích.
3. Nejprve studenti vzájemně zjišťují informace o počasí v jednotlivých zemích a zakreslí si příslušné symboly do svých mapek. Dále se snaží napodobit předpověď počasí v rádiu a nacvičují dialogy mezi reportérem a hlasatelem. Pokud se se studenty pokusíte o nahrávání, můžete začlenit i hudební znělky, které si studenti sami vyberou.

Cíl aktivity
Prostřednictvím této aktivity si studenti procvičí mluvení a poslech nezbytný k výměně informací, dále také použití gramatické struktury There + will.

Language to go Intermediate by A. Grace and R. Wileman, 2002 Pearson Education, str. 30
stacks_image_B2508815-EDDC-498E-A0A7-636416A92152