5. Weather forecast 1

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ.

Instrukce pro učitele
1. Učitel rozdělí žáky do dvou týmů a pro oba týmy použije jednu mřížku s různými druhy počasí. Poté vloží do obálky nastříhaná přídavná jména, vždy jednu sadu pro oba týmy. Na ukázku vybere jedno slovo k počasí a jedno přídavné jméno a napíše na tabuli příklad: When it´s FOGGY, it´s DANGEROUS to drive on the motorway. Žáci se snaží vymyslet co nejvíce dalších příkladů s použitím těchto dvou slov: foggy a dangerous. Cílem hry je vytvořit vertikální, horizontální nebo diagonální řadu správných odpovědí v mřížce.
2. Hráč týmu A vybere slovo na mřížce a vytáhne si kartičku z obálky. Celý tým má jednu minutu na vytvoření správné věty podle příkladu. Pokud vytvoří správnou větu, mohou si označit políčko mřížky. Týmy se střídají do té doby, než jeden tým získá řadu třech polí (tic-tac-toe) nebo dokud jsou volná pole v mřížce.
3. Hru lze hrát opakovaně, zkušenější žáci mohou vytvořené věty použít jako krátké informace o počasí a nahrát je jako předpověď počasí.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je seznámení se základní slovní zásobou týkající se počasí, použití podmětu IT ve větách, kde se podmět v češtině neuvádí a použití infinitivu po přídavných jménech. Tato aktivita dále rozvíjí představivost a kreativitu a spolupráci v týmech.

Games for Grammar Practice by M. L.Zaorob and E. Chin, 2002 Cambridge University Press
stacks_image_B15E15CF-DE8A-4C24-B99A-49C0A661F3E2