4. Bad news

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
1. Vyberte různé ukázky katastrofických, ale i jiných zpráv, které naleznete v tištěné podobě na internetu či v anglickém tisku.
2. Úkolem žáků je určit, které ukázky článků patří k daným katastrofám. Dále se snaží o dokončení vět pomocí daných sloves, přičemž cílem je použití minulého pasiva.
3. Poté si žáci vyberou jeden článek a snaží se o jeho rozšíření, které ukončí vytvořením titulku zprávy.
4. Učitel žákům rozdá zprávy z českého tisku, které lze přeložit do angličtiny pomocí trpného rodu. Mohou to být pouze názvy zpráv či článků, jednotlivé věty či delší zprávy. Žáci se je pokusí přeložit a nacvičit jejich prezentaci, jako by je vysílali v rádiu.

Cíl aktivity
Aktivita je zaměřena na představení a procvičení slovní zásoby týkající se katastrof. Co se týče gramatiky, žáci si procvičí minulé pasivum, přičemž na základní škole lze tuto aktivitu použít jako motivaci pro novou gramatiku, na gymnáziu pak spíše pro opakování a procvičení. Jde o nácvik čtení, slovní zásoby a psaní.

Language in Use by A. Doff and Ch. Jones, 2005, Cambridge University Press, str. 18
stacks_image_D9CC19A0-65DA-4F28-9B52-0BDF6B4DAD96