3. Headlines

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
1.Jako motivaci použijte nahrané „headlines“ z vysílání např. the BBC World Service, které vysílá zprávy každou hodinu a které lze nalézt na internetu. Studenti se snaží zapsat HEADLINES v přesném znění, bude potřeba si nahrávku poslechnout několikrát. Zeptáme se studentů, zda mají o těchto zprávách nějaké informace. Pokud ne, snaží se studenti vymyslet, o čem dané zprávy mohou být.
2. Dalším úkolem je tvoření vlastních zpráv. Studenti dostanou kopii „headlines“ a během pěti minut se snaží zapsat hlavní body pro své zprávy. Zejména se žáky ZŠ je lepší hlavní body projít, popřípadě upravit před vlastní tvorbou zpráv. Dále se studenti snaží o vlastní scénář zpráv, přičemž zprávy by neměly být příliš dlouhé, ideálně 1 až 2 minuty. Lze využít „živých vstupů“ a reportérů z místa událostí, čímž se celá zpráva stane zajímavější.
3. Studenti dostanou určitý čas na nácvik prezentace svých zpráv a poté je mohou začít nahrávat. Každá skupinka si také připraví jednu otázku pro posluchače, kteří se ji snaží během poslechu zodpovědět.

Cíl aktivity
Aktivita je zaměřena na rozvoj mluvení a imaginace pomocí názvů jednotlivých zpráv. Výběr titulků lze přizpůsobit jazykové úrovni žáků.

Imaginative Projects by Matt Wicks, 2000 Cambridge University Press, str. 83
stacks_image_D9A98871-C002-48A5-BDC5-313740D93AC4