1. Passive verbs in the news

Cílová skupina
Pro studenty gymnázií či vyšší ročníky jazykových škol.

Instrukce pro učitele
Ve většině zpráv v rádiu či televizi slyšíme slovesa v trpném rodě. Studenti se seznámí se slovní zásobou a jejím použitím ve zpravodajství. Po splnění úkolu mohou studenti číst uvedené zprávy za použití správné intonace, popřípadě se pokusit o vlastní vytvoření krátkých zpráv.

Cíl aktivity
Aktivita je zaměřena na rozšíření slovní zásoby a studenti si rovněž procvičí použití pasiva.

Cutting Edge Intermediate Resource bank by S. Cunningham and P. Moor, 1998 Longman, str. 136
stacks_image_80D7985A-AF4A-4C89-936D-E21885E5FCCC