2. Passive scrabble

Cílová skupina
Pro vyšší ročníky ZŠ a studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
Potřebujete sadu nastříhaných kartiček pro skupinu 3 až 4 žáků. Každý žák dostane 12 kartiček. Jeden po druhém se snaží vytvořit větu v trpném rodě. Další žák musí při tvoření věty použít jedno slovo z věty předchozího žáka. Po vytvoření věty si každý žák sečte body z karet a připíše ke svému skore. Současně si z balíčku vezme další karty, takže každý má neustále 12 karet. Jestliže má žák kartu TO BE nebo PAST PARTICIPLE, může s ní vytvořit jakýkoli čas slovesa být nebo nahradit jakékoli past participle. Pokud žák nemůže vytvořit větu, může si vyměnit tři karty. Hra končí vyčerpáním karet nebo pokud žáci nemohou vytvořit žádnou větu. Vyhrává žák s nejvyšším počtem bodů.

Cíl aktivity
Prostřednictvím této aktivity si studenti procvičí použití trpného rodu a pořádek slov ve větě. Získané poznatky využijí při tvorbě zpráv.
stacks_image_5724F78B-DD7B-4EC5-9395-F107E889CC70
stacks_image_F512A216-5C33-4011-980D-EB58C023A11A