14. A soap opera

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty SŠ či gymnázií.

Instrukce pro učitele
Rozdáme studentům scénář a nacvičíme výslovnost jmen jednotlivých postav (pokud je to nutné). Společně pročteme scénář a zjistíme, zda studenti rozumí, kdo jsou jednotlivé postavy a jaké jsou mezi nimi vztahy. Pokud studenti neznají výraz Soap Opera, vysvětlíme o jaký druh seriálu se jedná a co je pro něj typické. Rozdělíme studenty do skupin po čtyřech či pěti a u žáků ZŠ je cílem nahrát soap operu podle daného scénáře, u starších studentů chceme, aby vytvořili další episodu. Po skončení této práce si studenti rozdělí jednotlivé postavy, vymyslí vlastní zvukové efekty, nacvičí celou episodu a celou tvorbu nahrají.

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je připravit se studenty soap operu neboli rozhlasovou hru, jde o začlenění dramatické výchovy do výuky angličtiny.

Imaginative Projects by Matt Wicks, 2000 cambridge University Press, str. 80
stacks_image_5FF1D5F1-13A5-4D34-B8D4-C0DC98BCB6E5