13. Adverts

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty SŠ či gymnázií.

Instrukce pro učitele
Nejprve uděláme mezi žáky průzkum, jaká reklama je pro ně zajímavá a proč. Zeptáme se, jestli někdy slyšeli nebo viděli reklamu v angličtině. Rozdáme žákům scénář reklamy na Fish and Chips a pokusíme se se žáky o hlasové zpracování této reklamy, přičemž můžeme použít i hudbu. Dále rozdáme žákům kartičky s jednotlivými výrobky a požádáme je o vytvoření poutavé reklamy. Celá reklama by měla trvat přibližně 30 sekund. Připomeneme studentům tři kroky vedoucí k poutavé reklamě: vytvoření scénáře, použití vhodných zvukových efektů a vytvoření tzv. Jingle (krátký nápěvek nebo slogan, který se často opakuje a snadno pamatuje).

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je vytvořit a připravit prezentaci různých produktů. Žáci využijí vlastní zkušenost s reklamou, ale hlavně vlastní představivost.

Imaginative Projects by Matt Wicks, 2000 Cambridge University Press, str. 79
stacks_image_424E9C25-283E-4E8F-853F-031960827453
stacks_image_6637D626-4C54-4AFE-B176-0B97A344B6F7