10. Film trailers

Cílová skupina
Pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ či gymnázií.

Instrukce pro učitele
Poslechová aktivita, pokud máme k dispozici nahrávku (Listening Extra), Jinak seznámení žáků s filmovými upoutávkami, které mohou slyšet v kině nebo rádiu.
1. Rozdělíme studenty do skupin a požádáme je o vytvoření seznamu různých druhů filmů, požádáme studenty o příklady filmů pro jednotlivé žánry.
2. Procvičíme slovní zásobu: action-packed, classic, extraordinary, gift, hilarious, magic, motion picture, star, atd.
3. Listening: Studenti budou poslouchat nahrávku a mají říci, kde mohou tyto informace slyšet a o jaké druhy filmů se jedná (akční film a romantická komedie). Rozdáme studentům pracovní listy a požádáme je o doplnění chybějících informací.
4. Nemáme-li k dispozici nahrávku, rozdáme studentům pracovní listy a jejich úkolem je doplnit informace podle sebe. Před vlastním nahráváním si studenti přinesou vlastní hudbu k podbarvení jednotlivých filmů a snaží se nahrát filmovou upotávku, která má být uvedena v rádiu.
Klíč:
TO HELL: a) and back b) Tom Druze c) Peter d) mary e) action-packed f) Sally Freeman g) Richard Green h) next week
MAGIC: a) Animal b) Sandra Hicks c) ordinary d) extraordinary e) Brad Cheeseman f) Gary Field g) cry h) November 8th

Cíl aktivity
Cílem této aktivity je procvičit poslechové dovednosti studentů a seznámit je s autentickým poslechovým materiálem. Tuto aktivitu je vhodné začlenit jako přípravu před tvorbou vlastního rádiového vysílání.

Listening Extra by Miles Craven, 2004 Cambridge University Press, str. 81
stacks_image_121A5563-08CD-45DA-9845-582C5A1CA508
stacks_image_C030F5E2-2780-46B3-B20C-6035583247F6