9. A wonderful life

Cílová skupina
Pro studenty SŠ a gymnázií.

Instrukce pro učitele
Studenti mají za úkol si připravit rozhovor se známou osobností a tento rozhovor nahrát a zakomponovat do rozhlasového vysílání. Rozdáme studentům pracovní listy a vysvětlíme jejich role v tomto rozhovoru. Jeden student je reportér, který si připraví otázky pro známou osobnost ( je dobré se na této osobě předem dohodnout). Druhý student neboli celebrita si připraví základní informace o svém životě a práci. Není nutné se držet všech instrukcí v pracovním listě, výběr známých osobností můžeme nechat na studentech.

Cíl aktivity
Prostřednictvím této aktivity si studenti procvičí Present perfect simple a Present perfect continuous, tvoření otázek a odpovědí na základě vlastních znalostí známých osobností nebo s využitím představivosti.

Cutting Edge Upper Intermediate resource bank by S. Cunningham, 1999 Pearson, str. 130
stacks_image_A7BD351E-95D8-4BF6-ABC4-6FCC43B20E66