8. Market research

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty SŠ a gymnázií.

Instrukce pro učitele
Aktivitu lze použít dvěma způsoby:
1. Studenti pracují ve dvojících a vzájemně se ptají na své názory týkající se programů televize a rozhlasu.
2. Použijeme pouze dotazník a jeden student se ptá ostatních na jejich názory, přičemž bude pro studenty jistě zajímavé celý průzkum nahrát a použít například v rámci rozhlasového vysílání.
Tato aktivita může být také použita pro výzkum názorů věřejnosti, kdy se studenti dotazují lidí na ulici. Tento způsob je pro studenty jistě zajímavý a umožní jim si udělat představu nejen o znalosti angličtiny u běžné populace.

Cíl aktivity
Prostřednictvím zjištování informací a názorů jednotlivých lidí se žáci procvičí komunikaci v anglickém jazyce, kladení otázek a tvoření vlastních odpovědí.

Pair Work 2 by Peter Watcyn-Jones, 1997 Penguin, str. 11
Student A
stacks_image_409FC448-30E4-46D8-942A-96B0864D183E
Student B
stacks_image_C7C4171B-5BBB-437A-B2D0-56097CF9CEFD