7. One of those days

Cílová skupina
Aktivita je vhodná pro studenty vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
Každý student dostane 1-3 kartičky se zadanou situací. Učitel na tabuli napíše vzorové rozhovory, předvede je na dvojici studentů a rozdělí studenty do dvojic. Studenti si procvičí své rozhovory ve dvojicích a potom chodí po třídě a vedou podobné rozhovory s ostatními spolužáky.

Vzor: Excuse me! I´m afraid my soup is cold. I´m very sorry, madam/sir. That´s all right, but could you bring me another bowl, please?

I´m sorry, but you´ve given me the wrong change. I´m awfully sorry, madam/sir. That´s OK, but would you mind giving me 50p more?

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí a upevní slovní zásobu k tématu Omluvy a Žádosti při cestování, v restauraci a při nákupech formou role-play. Aktivita je zaměřena na procvičení modálních sloves, obecné slovní zásoby a komunikačních dovedností.

Reward Intermediate Resource Pack, Unit 10, Susan Kay, Macmillan Heinemann, 1997.
stacks_image_21804B1F-5421-4989-B206-A472618CFA66