5. Travel

Cílová skupina
Aktivita je vhodná pro žáky ZŠ či nižších ročníků gymnázií.

Instrukce pro učitele
Učitel připraví sadu kartiček pro každou skupinu 4 studentů. Studenti nejprve roztřídí kartičky podle toho, zda patří k hotelu, restauraci nebo letišti. Poté studenti řadí kartičky podle správného pořadí tak, aby vytvořili logický a správný rozhovor mezi turistou a zaměstnancem hotelu, restaurace nebo letiště. Nakonec si rozhovory nacvičí a předvedou ostatním studentům.

Cíl aktivity
Studenti si v této aktivitě ujasní používání různých frází při cestování, procvičí si je a vyzkoušejí nenásilnou formou. Aktivita také procvičí vyjádřování přání a žádostí v restauraci, v hotelu a na letišti.

Reward Elementary Business Resource Pack, Unit 25a, David Riley, Macmillan Heinemann, 1997.
stacks_image_FF135338-7081-4858-9CAA-88BC5EA2153B