4. The maze of terror

Cílová skupina
Aktivita je určena pro studenty vyšších ročníků SŠ.

Instrukce pro učitele
Studenti vytvoří dvojice a obdrží sadu karet 1 – 30. Studenti se střídají ve čtení pokynů na kartách a postupují podle pokynů na kartách. Vždy se musí sami rozhodnout a dohodnout, jaký bude jejich následující krok. Na závěr si studenti projdou všechny karty, posoudí i kroky a postupy, které nepoužili a diskutují o tom, zda jejich rozhodnutí bylo vždy správné.

Cíl aktivity
Studenti jsou v této aktivitě vedeni zábavnou formou k posouzení možností, vybírání z různých nabídek a postupů, spolupráci a vyjednávání v cizím jazyce. Studenti si procvičí především používání modálních sloves pro minulost a dedukci.

Cutting Edge Upper-Intermediate Resource Bank, str. 143-145, Pearson Education Limited, 1999.
stacks_image_A3207FA6-7A08-454A-9BEA-2E13476E618C
stacks_image_6B7FD662-0E09-48FD-B1F2-423CA362A699
stacks_image_E382CE2E-60FD-43ED-8328-A3CDBF5C5E77