3. The best in town

Cílová skupina
Aktivita je vhodná pro studenty vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
Studenti vytvoří trojice, vždy jeden student A, jeden student B a jeden student C. Studenti se ptají navzájem na město, které všichni znají, a postupně si odpovídají. Obměna – studenti se ptají navzájem na místo, kde se narodili nebo kde byli na dovolené. Pokud si studenti prostudovali jako domácí úkol jedno město v anglicky mluvící zemi, ptají se na ostatní města svých spolužáků.

Cíl aktivity
Nácvik konverzace, kde studenti zjišťují informace o navštíveném městě, sdělují si informace a dojmy a rozšiřují si slovní zásobu přirozenou formou. Studenti si procvičí stupňování přídavných jmen.

New English File Pre-Intermediate Teacher´s Book, Clive Oxenden, OUP.
stacks_image_621558DC-93EB-43A0-A529-40511207453C