1. Travelling - conversation questions

Cílová skupina
Tato aktivita je určena pro studenty posledních ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
  1. Učitel vybírá otázky dle úrovně studentů a vede diskusi/konverzaci
  2. Učitel rozstříhá arch s otázkami na lístečky po 8-10 otázkách a rozdá je studentům do dvojic. Studenti si vyberou 1 otázku a hovoří ve dvojicích na vybrané téma 1-3 minuty. Potom svůj lístek s otázkami předají vedlejší dvojici a převezmou jiné otázky od druhé skupiny. Tak je zajištěna volba tématu, které studenty zajímá a k němuž mají co říci.
  3. Učitel rozstříhá archy s otázkami na jednotlivé otázky. Studenti si vytáhnou 1 otázku, zodpoví ji a potom se všichni k této otázce vyjádří. Učitel působí jako případný moderátor a může klást doplňující otázky.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti budou moci procvičit konverzaci na různorodé situace, které mohou nastat během cestování. Rozsáhlá zásoba otázek k cestování, z nichž je možno vybírat pro nižší i vyšší úrovně jazykových znalostí. Z gramatických kategorií si procvičí: Present Perfect (Have you ever), II. kondicionál (If you travelled to...), stupňování přídavných jmen (What is the most interesting...).

http://iteslj.org/questions/travel.html
stacks_image_5ADCD3F1-6A75-475C-B806-A64CF5187397
stacks_image_22CB7A71-9824-43FE-81D9-581D040E150D