2. Holiday blues

Cílová skupina
Aktivita je určena pro studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
Studenti se rozdělí do dvojic. Jedna dvojice (Bob a Dorothy) jsou turisté, kteří si stěžují na problematickou dovolenou, druhá dvojice (Will a Lucy) jsou majitelé hotelu, kteří se brání a obhajují. Obrázky slouží jako nápověda k popsání situací. Na každý problém mají majitelé hotelu odpověď a vysvětlení/výmluvu.

Cíl aktivity
Konverzační aktivita sloužící k nácviku plynulosti vyjadřování v cizím jazyce zábavnou formou. Role-play aktivita. Studenti si procvičí tvoření minulého času prostého a průběhového.

New Headway Intermediate Resource Pack, Unit 10.2, str. 68 – 69, Liz and John Soars, OUP.
stacks_image_FAD3F1E4-DEED-4D54-9F9E-CB717581A3EC